Skauen kristelige skole

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Stor aktivitet i skolegården

Det varme septemberværet innbyr til stor aktivitet i skolegården om dagen, også utenom friminuttene. Tredje klasse hadde deler av matematikkundervisningen ute. De kastet på blink, adderte og summerte. Femteklassingene viste stor aktivitet i gymtimen ute på håndballbanen. Det var de svette luggene og de heite, røde kinna et synlig bevis på. «Vi må inn og ha vann», var tydelig tale fra guttene på vei inn skoledøra.

[ Les mer ]

Familie – lagspill på høyt nivå

Husk storforeldremøte 20.09.2016 kl. 18.00.

[ Les mer ]

Jeg erklærer Olweus-uken for åpnet!

Ja, slik lød det i gymsalen da rektor åpnet Olweusuka 2016 nøyaktig kl. 1200 mandag 29.august. Rektor hadde sammen med en representant for alle klasser dannet et vennskapsbånd som et symbol på at vi alle på Skauen kristelige skole er opptatt av å arbeide aktivt mot mobbing. Og det er ingen tvil om at elevene visste hva det dreide seg om – sangen Stopp! Ikke mobb! runget i gymsalen!

[ Les mer ]

Om Skauen kristelige skole

Løpende informasjonsbrev

Her vil vi legge ut informasjonsbrev til foresatte.

[ Les mer ]

Minnelista og Skoleruta

Minnelista er en oversikt over hva som skjer på skolen. Mye av det som står i minnelista står i kalenderen, men denne er med detaljert.

[ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Skauen kristelige skole er et alternativ til den offentlige grunnskolen. «Men er ikke den offentlige skolen i Norge god nok?», vil mange spørre.

[ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

10 Okt Høstferie uke 41
14 Nov Planleggingsdag
15 Nov Planleggingsdag
21 Des Juleavslutning
1.-7. kl. har sin avslutning på kvelden.
8.-10. har sin avslutning på ettermiddagen.
02 Jan Første skoledag etter nyttår
Kl. 08:40
20 Feb Vinterferie uke 8

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Vi trenger lærere

- Ryenberget skole Det er ledige vikariater for flere av våre dyktige lærere som går ut i permisjon like over nyttår. [ Les mer ]

1. klasse er godt i gang

- Moe skole Her er vi hele den fine gjengen i første klasse. 11 i alt! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Ny liturgifolder

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Liturgikomiteen har gjort enkelte endringer i vår høymesse- og nattverdliturgi som Rådsmøtet har godkjent. De ble introdusert under gudstjenesten på St.Hansstevnet i sommer, og skal tas i bruk i menighetene senest 1. søndag i advent. [ Les mer ]

DELK til besvær

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Denne våren har den kristne dagspressa og også andre medier fokusert på langtids skadevirkninger på mennesker i kristen sammenheng, forårsaket av autoritære ledere og usunne åndelige miljøer. [ Les mer ]