Jesus
Opplæring
Sett
Verdsatt
Ansvar

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Fellesandakt i den nye trappa i ungdomsskolen

Vær ikke redde! Vær ved godt mot! Kom, kom til meg, sier Jesus! [ Les mer ]

bok nr. 5000!

17.10. ble bok nr. 5000 registrert på biblioteket (i tallet ligger også faglitteratur og pensumbøker). Disse to, blide 2. klassingene, Thea og Emil fikk være med på å markere dette. [ Les mer ]

Vipps, så har biblioteket blitt til et klasserom!

Det gamle biblioteket har gjennomgått store forandringer, og i dag kunne 5. klasse flytte inn i nyoppusset rom i mellomtrinnsgangen. Det er altså det alle de hemmelighetsfulle foreldrene har drevet med på skolen på kveldene! Gjett om det var mange blide og fornøyde elever, med litt slitne armer og ben, som bar pulter og stoler opp fra kjelleren. Alle gleder seg til å starte opp i nytt klasserom over høstferien. Men fortsatt er det ingen som vet hvor alle bøkene på biblioteket er blitt av? Så følg med, de må jo snart dukke opp igjen. [ Les mer ]

Om Skauen kristelige skole

Løpende informasjonsbrev

Her vil vi legge ut informasjonsbrev til foresatte. [ Les mer ]

Minnelista og Skoleruta

Minnelista er en oversikt over hva som skjer på skolen. Mye av det som står i minnelista står i kalenderen, men denne er med detaljert. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Skauen kristelige skole er et alternativ til den offentlige grunnskolen. «Men er ikke den offentlige skolen i Norge god nok?», vil mange spørre. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

Ingen forestående hendelser registrert

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Kjenner du en 5-åring?

- Ryenberget skole Vi har ledige skoleplasser for skolestartere neste høst! Søknadsfristen er 1. november. Se filmen vår her: [ Les mer ]

Besøk av tilsynsmannen

- Moe skole Torsdag 12. oktober hadde vi besøk av tilsynsmann Rolf Ekenes og skolekonsulent Tore Slettvik. [ Les mer ]

To-retters middag og takk til dugnadsgjengen

- Bjerkely skole Onsdag 11. oktober inviterte skolen dem som har bidratt på dugnad for skolen til middag som en liten takk for alt arbeidet som har blitt lagt ned. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nåden alene

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn «Når folk har hørt evangeliet tre ganger», klaget Luther, «da tror de at de kan det. Og så vil de høre noe annet». Slik er det med noen hver av oss. Det rammer ikke minst et dyrebart kjerneord som «nåde». Har vi brukt det opp? «Kan vi det» nesten for godt? [ Les mer ]

Fordypning i luthersk tro

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lutherske fordypningsdager (LF) i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 31. august - 03. september. Vel 100 deltagere fra Norge, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Romania og USA fikk del i foredrag og samtaler under mottoet: ”Luthersk – til forskjell fra... ”. [ Les mer ]