Skauen kristelige skole

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Skauen skole i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling er et nasjonalt satsingsområde som alle ungdomsskoler får være med på. Siden vi er en 1 – 10 skole, er vi så heldige at hele skolen får anledning til å delta, og derfor har vi kalt det Skauen skole i utvikling. Vi har valgt skriving som vårt satsingsområde. Det betyr at vi skal legge ekstra vekt på å skrive i alle fag i 1 1 /2 år framover. Vi tror det vil føre til at elevene vil lære mer og få mer variert undervisning, noe som forhåpentligvis vil føre til enda mer motivasjon for skolearbeidet.

[ Les mer ]

Opptak til 1. klasse høsten 2017

Søknadsfrist for første opptak til 1. klasse høsten 2017 er 15.10.16

[ Les mer ]

Stor aktivitet i skolegården

Det varme septemberværet innbyr til stor aktivitet i skolegården om dagen, også utenom friminuttene. Tredje klasse hadde deler av matematikkundervisningen ute. De kastet på blink, adderte og summerte. Femteklassingene viste stor aktivitet i gymtimen ute på håndballbanen. Det var de svette luggene og de heite, røde kinna et synlig bevis på. «Vi må inn og ha vann», var tydelig tale fra guttene på vei inn skoledøra.

[ Les mer ]

Om Skauen kristelige skole

Løpende informasjonsbrev

Her vil vi legge ut informasjonsbrev til foresatte.

[ Les mer ]

Minnelista og Skoleruta

Minnelista er en oversikt over hva som skjer på skolen. Mye av det som står i minnelista står i kalenderen, men denne er med detaljert.

[ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Skauen kristelige skole er et alternativ til den offentlige grunnskolen. «Men er ikke den offentlige skolen i Norge god nok?», vil mange spørre.

[ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

14 Nov Planleggingsdag
15 Nov Planleggingsdag
21 Des Juleavslutning
1.-7. kl. har sin avslutning på kvelden.
8.-10. har sin avslutning på ettermiddagen.
02 Jan Første skoledag etter nyttår
Kl. 08:40
20 Feb Vinterferie uke 8
13 Mar Planleggingsdag

Nyheter / Aktuelt fra skolene

1. klasse er godt i gang

- Moe skole Her er vi hele den fine gjengen i første klasse. 11 i alt! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Ny liturgifolder

- Utviklingsnettsted Liturgikomiteen har gjort enkelte endringer i vår høymesse- og nattverdliturgi som Rådsmøtet har godkjent. De ble introdusert under gudstjenesten på St.Hansstevnet i sommer, og skal tas i bruk i menighetene senest 1. søndag i advent. [ Les mer ]