Jesus
Opplæring
Sett
Verdsatt
Ansvar

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Barneskolens juleavslutning

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til barneskolens juleavslutning onsdag 19. desember kl. 17.00 i gymsalen på Skauen kristelige skole. [ Les mer ]

Alternativ adventskalender

Tradisjonen på Skauen har vært at vi i advent har en omvendt kalender. På denne måten kan vi ved skolen sette fokus på å kunne hjelpe andre og gleden ved å kunne gi. Les brevet fra elevrådet og informasjonen om årets prosjekt. [ Les mer ]

Opptak til 1. klasse høsten 2019

Søknadsfrist for første opptak til 1. klasse høsten 2019 er 15.10.18 [ Les mer ]

Om Skauen kristelige skole

Løpende informasjonsbrev

Her vil vi legge ut informasjonsbrev til foresatte. [ Les mer ]

Minnelista og Skoleruta

Minnelista er en oversikt over hva som skjer på skolen. Mye av det som står i minnelista står i kalenderen, men denne er med detaljert. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Skauen kristelige skole er et alternativ til den offentlige grunnskolen. «Men er ikke den offentlige skolen i Norge god nok?», vil mange spørre. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Des
Juleavslutning for barneskolen
Kl. 17:00
[ Les mer ]
20 Des
Siste skoledag før jul
Kl. 08:40
20 Des
Juleavslutning for ungdomsskolen
Kl. 14:30
Denne dagen går ungdomsskolen til kl. 17.00

02 Jan
Planleggingsdag
Kl. 09:00
03 Jan
Første skoledag i 2019 for elevene
Kl. 08:40

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Julespilløvelser

- Moe skole Ungdomsskolen er i full gang med forberedelser til førjulskvelden. [ Les mer ]

Julespill

- Bjerkely skole Torsdag 13. desember kl. 18.00 inviterer skolen til elevenes fremføring av julespillet «En glede for hele folket» av Georg Østebrøt. Kom og gled dere med oss! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Prest i fast stilling - DELK Granly menighet, Tønsberg

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Granly menighet søker prest i inntil 100 % stilling. Menigheten ble etablert i 1911, har ca 600 medlemmer, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og driver Granly skole med ca. 200 elever. Menigheten og skolen holder til på Eik, 3 km fra Tønsberg sentrum. [ Les mer ]

Min bibelhelt VII: Josef, tømmermannen

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I serien «Min Bibelhelt» forsøker jeg å se på hvordan de ulike bibelske personene kan være forbilder for oss. I Bibelen møter vi mange mennesker, mer og mindre prektige, som med sin Gudstro kan lære oss noe vi selv kan ta med i vårt kristenliv. Denne gangen skal vi se på Josef, tømmermannen, Marias mann og Jesus sin jordiske pappa. [ Les mer ]

Oppvekst og skolegang i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til åpne samlinger i tre av våre menigheter for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingene vil være at ‘Dette har skjedd, hva gjør vi med det?’ [ Les mer ]